124     127     128
Rundsågning i tunnel                          Slitsning granit                                      Sågat för instrument i äspö-tunnlen

201     202     203
Vajersågning                                          Avsågning av bergpelare                    Sågas av på 4,5m djup